Städtepartnerschaft Leipzig-Krakau

Wyjazd „Spotkanie z kulturą niezależną w Lipsku, 27 czerwca – 1 lipca 2018 r.

Dlaczego ten wyjazd?
Kraków i Lipsk od roku 1973 są miastami partnerskimi. Jako Stowarzyszenie ds. Partnerstwa Miast chcemy umożliwiać i wspierać stałą i żywą wymianę mieszkańców obu miast. W roku 2017 zorganizowaliśmy pierwszą studyjną podróż do Krakowa. Wzięli w niej udział artyści i animatorzy kultury z Lipska, którzy mieli możliwość poznania Krakowa jako nowoczesnego miasto kultury, ale przede wszystkim poznania ludzi aktywnych w tej dziedzinie. Na podstawie bardzo dobrych doświadczeń z ubiegłego roku chcemy kontynuować wymianę i w tym roku postanowiliśmy zorganizować rewizytę. Do Lipska przyjadą artyści i animatorzy kultury z Krakowa. Na podstawie Państwa zainteresowań i życzeń oraz przy wsparciu naszej sieci kontaktów przygotujemy indywidualny program, który umożliwi poznanie lipskiej kultury oraz ludzi z nią związanych.

Kto może brać udział?
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać Lipsk jako żywe miasto kultury, którzy interesują się kontaktami z aktywnymi artystami niezależnej sceny kultury oraz są otwarci w przyszłości opracowywać i realizować wspólne pomysły i projekty.

Co oferujemy?
– przygotowanie programu wizyty zorientowanego na życzenia uczestniczących: spotkania z aktywnymi osobami z różnych dziedzin niezależnej kultury, stowarzyszeniami oraz instytucjami kultury i politykami zajmującymi się kulturą,
– cztery wspólne kolacje z gośćmi z Lipska,
– noclegi u osób prywatnych w Lipsku,
– wsparcie w planowaniu przyjazdu i odjazdu,
– pośrednictwo językowe (PL/DE) w ramach programu (znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana),
– informacje na temat możliwości wsparcia finansowego projektów kulturalnych w konktekście polsko-niemieckim.

Ile kosztuje udział?
55,00 € od osoby
Koszt wnoszony przez polskich uczestników pokrywa część kosztów, na które składają się między innymi: koszty organizacji wizyty, tłumaczenia, realizacji poszczególnych punktów programu oraz wyżywienia. Całkowity koszt pobytu wynosi około 235,00 € za osobę. Znaczna część kosztów (około 180,00 €/osoba) dofinansowana jest przez UM Lipska, UM Krakowa oraz ze środków Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Lipsk-Kraków. Kalkulacja nie obejmuje wkładu rzeczowego oraz pracy wolontariuszy.

Jak można się zgłosić do projektu?
Bardzo prosimy o wysłanie e-mail do piątku, 1. czerwca 2018 r. z krótkimi odpowiedziami na następujące pytania (ważne do przygotowania programu wizyty) do kontakt@leipzig-krakau.de:
1. Jakie są Państwa zainteresowania,co powinniśmy wziąć pod uwagę konstruując program?
2. zy Państwo już mają kontakty do aktywnych osób niezależnej sceny w Lipsku? Jeżeli tak, to z kim? Czy spotkanie z tą osobą mogłoby być atrakcyjne dla wszystkich uczestników? (prosimy o kontakt do tej osoby)
3. Czy już są pomysły na projekty w przyszłości, do których Państwo szukają potencjalnych partnerów?

Jak można się z nami kontaktować?
Bogusława Hubisz-Sielska (koordynacja w Krakowie): fswc@op.pl | +48 604 203619
Yvonne Meyer (koordynacja w Lipsku): kontakt@leipzig-krakau.de | +49 151 23353787

Uwagi
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona (maks. 20). Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone mailem i oznacza konieczność wpłaty na konto podany poniżej kwoty 55,00 euro w czasie 2 dni od otrzymania maila potwierdzającego. W przypadku odstąpienia przez organizatora od realizacji projektu z ważnych powodów (np. zbyt mała liczba zgłoszeń), wkład własny podlega zwrotowi. Dalsze roszczenia wykluczamy.

Download ogloszenia i programu

Projekt Stowarzyszenia „Städtepartnerschaft Leipzig-Krakau e. V.” [Partnerstwo miast Lipsk-Kraków]
www.leipzig-krakau.de | www.facebook.com/Leipzig.Krakau

Partnerzy:
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury | Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja

Wsparcie finansowe projektu:
Stadt Leipzig, Referat für Internationale Zusammenarbeit oraz Urząd Miasta Kraków – Wydział Kultury.