Städtepartnerschaft Leipzig-Krakau

Krakauer Berufsschüler zu Gast in Leipzig

Im September/Oktober 2014 (17.09.-14.10.14) absolvierten 32 Mechatronik-Azubis einen einmonatigen Praktikumsaufenthalt in Leipzig. Sie nahmen an einem vom Europa-Haus Leipzig organisierten Berufspraktikum über das EU-Programm Erasmus+ /Leonardo da Vinci teil. Dabei waren sie in Leipziger Unternehmen zu Gast und arbeiteten mit den Leipziger Azubis zusammen.

Neben der Arbeit konnten die Krakauer Schüler ihre Partnerstadt Leipzig von vielen Seiten kennenlernen und nahmen an zahlreichen Kulturveranstaltungen teil.
Bereits im Oktober / November 2013 waren 30 Baufachschüler aus Krakau in Leipzig am Europa-Haus Leipzig zu Gast.

15 października br. zakończył się miesięczny pobyt 32 uczniów z trzech krakowskich szkół mechanicznych odbywających praktykę zawodową w Lipsku w ramach projektu „Systemy diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych na przykładzie firm niemieckich” realizowanego w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Program Operacyjny Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci“ będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie” w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidzianego na lata 2007-2013.
Staż zawodowy zorganizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie oraz Europa Haus e.V. Lipsk był nie tylko niepowtarzalną okazją do zdobycia cennych doświadczeń zawodowych i życiowych, ale i sposobnością do poznania niemieckiej kultury, historii i życia codziennego. Wizyta krakowskich uczniów była również przyczynkiem do pogłębienia i zintensyfikowania kontaktów Lipsk-Kraków. Dzięki zaangażowaniu Prezes Europa Haus Pani dr Marii Peter praktykanci mieli możliwość spotkania z pastorem Friedrichem Magiriusem, honorowym obywatelem Miasta Krakowa, który nie tylko w niezwykle interesujący sposób przedstawił swoją aktywność na rzecz zbliżenia tych dwóch miast, ale również zachęcił młodzież i jej opiekunów do własnych działań na tym polu.
CKP_Lipsk1
Die Schüler im Gespräch mit dem Ehrenvorsitzenden des Leipzig-Krakau e. V. und Ehrenbürger der Stadt Krakau Friedrich Magirius.
 CKP_Lipsk2
 Nach dem einmonatigen Lernaufenthalt in Leipziger Unternehmen nahmen die Schüler viele positive Erinnerungen aus der Partnerstadt mit.